Kunstverzekering voor Jonge Verzamelaars

De kunstverzekering was tot voor kort een exclusief product, voorbehouden voor grote en vermogende kunstverzamelaars. Via de 'Young Collections' polis komt daar verandering in. Ontdek het in deze blog.

Blog

Je weet het mogelijks niet, maar in een standaard brandverzekering ga je niet ver lopen als je jouw kunstcollectie wil verzekeren. Hiervoor heb je een specifieke kunstverzekering nodig.

Disclaimer: kijk je liever video dan teksten lezen? Scroll dan door naar onderaan deze post waar je de video uitleg van Gilles kan bekijken.

Een standaard brandverzekering werkt namelijk volgens het “verzekerde gevaren” principe, waarbij er enkele specifieke zaken verzekerd zijn zoals brand, water- en elektriciteitsschade, diefstal en blikseminslag.  Als het niet expliciet is vermeld als een ‘verzekerd gevaar’, is het dus uitgesloten.  Nee, alle mogelijke andere schade aan jouw kunstwerken is in een gewone brandverzekering NIET verzekerd.

 

Bijkomend probleem in de standaard brandverzekering is dat als de schade dan toch onder één van de “verzekerde gevaren” zou vallen, je voor kunstvoorwerpen quasi altijd met bepaalde – veelal lage – limieten zit qua tussenkomst.  De volledige waarde van jouw beschadigde kunstwerk verhalen op een klassieke brandverzekering blijkt dus vaak utopie.

De volledige waarde van jouw beschadigde kunstwerk verhalen op een klassieke brandverzekering blijkt vaak utopie.

Bij een specifieke kunstverzekering daarentegen, werkt men volgens het ‘Alle Risico’s Principe’.  Dit principe werkt volledig omgekeerd: namelijk alles wat niet expliciet is uitgesloten in de verzekering, is verzekerd!  Enige probleem: dergelijke alle risico’s kunstverzekering was tot voor kort enkel voorbehouden voor grote kunstcollecties met een waarde van vele tienduizenden euro’s of hoger.  Tot nu…

 

Want recent presenteerde maatschappij Hiscox haar ‘Young Collections’ kunstverzekering, waarbij ze jonge verzamelaars de kans geven om hun dierbaarste bezittingen volledig te beschermen tegen alle onheil en dat bovendien tegen zeer lage premies.

 

Wat verzekeren ze nu precies in die ‘Young Collections’ kunstverzekeringen?

 

Eigenlijk zo goed als alles wat je kunst kan noemen.  Van schilderijen tot beeldhouwwerken en zelfs postzegelverzamelingen.  Zo lang het om persoonlijke bezittingen gaat die je op één adres in België bewaart.  Er is dekking voor materiële schade aan jouw kunstwerken, alsook in geval van diefstal.

 

Is dan werkelijk ALLES verzekerd?  Wel zoals eerder aangehaald, alles wat niet expliciet is uitgesloten.  Maar in dit contract hoef je niet op zoek te gaan naar kleine lettertjes, want die zijn er gewoonweg niet.  De gestipuleerde uitsluitingen zijn heel beperkt en vooral ook heel logisch.  Zo moet het om accidentele schade gaan aan jouw kunstwerken, met andere woorden het moet om een plotse, onverwachte gebeurtenis gaan.  Het voorbeeld van het kunstwerk dat van de muur dondert en beschadigd raakt. 

 

Wat is dus niet gedekt: slijtage of geleidelijke schade.  Bijvoorbeeld een kunstwerk dat je op een plaats hangt waar de zon er elke dag twee uur kan op schijnen.  Als je dan na drie jaar tot de constatering komt dat jouw kunstwerk verkleurd is zal je geen beroep kunnen doen op de kunstverzekering. 

De uitsluitingen in deze kunstverzekering zijn heel beperkt, en eigenlijk ook heel logisch. Namelijk slijtage en geleidelijke schade. Een kunstwerk maandenlang op een plaats hangen waar de zon er kan op schijnen en dan een claim indienen voor verkleuring van het werk zal dus niet lukken.

Hoeveel kost zo’n kunstverzekering nu? Wens je een dekking tot maximaal € 25.000, dan betaal je een jaarpremie inclusief taksen van € 164,85 om precies te zijn.  Wens je een dekking tot maximaal € 50.000 of € 100.000, dan is dit een respectievelijke jaarpremie van € 219,80 of € 384,65. 

(premies 2024)

Samenvattend, dankzij deze Young Collections by Hiscox polis wordt een tot voor kort heel exclusieve verzekering zoals de kunstverzekering, die eigenlijk voorbehouden was voor de zeer grote en vermogende kunstverzamelaars, vanaf nu ook toegankelijk gemaakt voor een breder publiek.  

 

Wens je meer informatie omtrent dit contract, of wil je jouw kunstverzameling na het lezen van deze post onmiddellijk gaan beschermen?  Contacteer ons dan zeker via beheer@teamsur.be.

Sur Punt

Waar beginnen?
Gewoon hier.