Gewaarborgd Inkomen Verzekering

Eén van de, zoniet dé belangrijkste verzekering die je dient af te sluiten van zodra je als zelfstandige in hoofdberoep aan de slag gaat, is de Gewaarborgd Inkomen Verzekering. Want wist je dat je als zelfstandige, in geval van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval, terugvalt op minder dan € 1.000 per maand via jouw mutualiteit? Exact daarom is het belangrijk om het verschil tussen dat bedrag en jouw huidige loon zelf te gaan verzekeren. Enter de Gewaarborgd Inkomen Verzekering. In de video hieronder leer je wat deze verzekering precies inhoudt.

Blog

Wat is een Gewaarborgd Inkomen Verzekering?

Via dergelijk contract verzeker je een vervangingsinkomen in geval je arbeidsongeschikt raakt door ziekte of ongeval, dit zowel tijdelijk of blijvend.

 

Welk bedrag kan je verzekeren?

Het maximumbedrag dat je in een Gewaarborgd Inkomen Verzekering kan afdekken, wordt bepaald door jouw huidige loon. Het idee van dergelijke verzekering is dat je het verschil tussen het bedrag dat je bij arbeidsongeschiktheid ontvangt via de mutualiteit, ten opzichte van jouw werkelijke loon, kan gaan verzekeren. Echter zal je nooit meer kunnen verzekeren, anders zou het te interessant worden om arbeidsongeschikt te zijn.

 

Met een sterk vereenvoudigd voorbeeld: stel dat je op vandaag een maandloon van € 3.000 hebt en je ontvangt bij arbeidsongeschiktheid € 1.000 via de mutualiteit, dan zal je via een Gewaarborgd Inkomen Verzekering dus nog maximum € 2.000 per maand, of € 24.000 per jaar kunnen verzekeren. Niet meer.

 

Wordt dit bedrag dan altijd volledig uitbetaald? Is er een wachttermijn?

Ja, er is een wachttermijn die standaard op 30 dagen geplaatst wordt. De eerste 30 dagen van jouw arbeidsongeschiktheid moet je dus jouw plan kunnen trekken. Dit doen de verzekeraars om ervoor te zorgen dat niet elke zelfstandige met een uit de hand gelopen verkoudheid zou aankloppen bij de verzekering. Er zijn verschillende mogelijkheden om af te wijken van die standaard wachttijd, daarover meer uitleg in de video.

 

Eens de wachttijd voorbij is, geniet je dekking conform jouw graad van arbeidsongeschiktheid. Er dient altijd minstens 25% ongeschiktheid te zijn alvorens de verzekering tussenkomt. Van zodra je 67% of meer ongeschikt bent, wordt dit gelijkgesteld met 100% of volledige arbeidsongeschiktheid.

 

Om in bovenstaand voorbeeld te blijven: ben je na een ongeval 50% ongeschikt, dan zal je van jouw verzekerde € 2.000 per maand dus € 1.000 ontvangen via jouw verzekering. Word je 67% of meer ongeschikt verklaard, dan zal je de volle € 2.000 ontvangen.

Met een sterk vereenvoudigd voorbeeld: stel dat je op vandaag een maandloon van € 3.000 hebt en je ontvangt bij arbeidsongeschiktheid € 1.000 via de mutualiteit, dan zal je via een Gewaarborgd Inkomen Verzekering dus nog maximum € 2.000 per maand, of € 24.000 per jaar kunnen verzekeren. Niet meer.

 

Wat kost zo’n verzekering?

De premie voor een Gewaarborgd Inkomen is afhankelijk van twee factoren.

 

Vooreerst de activiteiten die je als zelfstandige uitoefent. Hoe risicovoller, hoe hoger jouw premie. In dat opzicht zal een boekhouder, consultant of verzekeringsmakelaar die aan een bureau zit en een balpen vasthoudt, een lagere premie betalen dan pakweg een dakwerker die ganse dagen met ladders op daken moet klauteren.

 

Daarnaast is de premie uiteraard ook sterk afhankelijk van het bedrag dat je wenst te verzekeren. Iemand die € 2.000 per maand wil verzekeren zal uiteraard meer premie betalen dan mocht die slechts € 1.000 per maand verzekeren.

Koppeling aan een VAPZ of IPT

Het is geen verplichting, maar wij adviseren steeds om het Gewaarborgd Inkomen te koppelen aan een contract voor fiscale pensioenopbouw. Meer bepaald aan een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) indien het Gewaarborgd Inkomen wordt afgesloten op privé-naam, ofwel aan een Individuele Pensioen Toezegging (IPT) indien je de verzekering op jouw vennootschap afsluit.

 

Via dergelijke pensioenplannen bouw je een pensioenkapitaal op voor later, waar je op vandaag fiscaal grote voordelen door geniet. En door de koppeling met zo’n contract, geniet je bovendien een korting op de premie van jouw Gewaarborgd Inkomen.

Conclusie

Gezien de lage tussenkomst door de mutualiteit, is het een absolute noodzaak om als zelfstandige zelf te voorzien in een vervangingsinkomen als je jouw levensstandaard wenst te behouden mocht je ooit arbeidsongeschikt raken door ziekte of ongeval. Ben je zelf actief als zelfstandige en heb je nog geen Gewaarborgd Inkomen Verzekering, of start je binnenkort als zelfstandige en wens je je concreet te informeren hieromtrent, contacteer ons dan gerust via hello@teamsur.be .

Sur Punt

Waar beginnen?
Gewoon hier.