Waarom stijgt de premie van jouw brandverzekering?

Het kwam vandaag uitgebreid in verschillende kranten, en wij krijgen er meer en meer vragen over van onze klanten: waarom stijgt de premie van m’n brandverzekering zo sterk ten opzichte van vorig jaar?

Blog

Dit klopt inderdaad, en we zien dit fenomeen over alle maatschappijen heen. Twee specifieke redenen waarom dit het geval is.

 

1. De ABEX-index, die de prijzen van de grondstoffen en bouwmaterialen vertaalt in jouw brandverzekering, stond in januari dit jaar nog op 906 punten en zal vanaf januari 2023 verhoogd worden naar 1.004 punten. Een stijging van meer dan 10%. Dit betekent dat de maatschappijen hogere kapitalen verzekeren voor jouw woning, en deze stijging wordt uiteraard doorgerekend in de premie van jouw brandverzekering.

 

2.Naast de stijging van de ABEX-index, zijn er heel wat maatschappijen die ook nog een algemene premiestijging doorvoeren. Dit omwille van de grote schadelasten die ze de voorbije twee jaar dienden uit te betalen. Vorig jaar waren er de zware overstromingen in het zuiden van ons land, terwijl we in februari van dit jaar met Eunice de zwaarste storm van de laatste jaren over ons heen kregen.

 

Omwille van deze twee redenen krijgen we dus stijgingen van de premies voor de brandverzekering van meer dan 10%.

Verschiet dus niet als u binnenkort de betalingsuitnodiging voor uw brandverzekering ontvangt en die sterk gestegen is. Dit is niet specifiek voor uw brandverzekering alleen het geval, maar geldt voor alle contracten over alle maatschappijen heen.

 

Voor specifieke vragen hieromtrent, contacteer ons gerust via hello@teamsur.be.

Sur Punt

Waar beginnen?
Gewoon hier.