Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Een VAPZ contract is op vandaag de meest fiscaal interessante oplossing is die u als zelfstandige kan onderschrijven.

Blog

VAPZ = Spaarcontract

Een VAPZ contract is een mogelijkheid om als zelfstandige voor een stuk zelf aan pensioenopbouw te doen. En het is onmiddellijk belangrijk om duidelijk te stellen dat het wel degelijk om een spaarcontract gaat. Het bedrag dat u jaarlijks spaart in een VAPZ contract, wordt met rendements- en kapitaalsgarantie belegd (de zogenaamde Tak 21). Een VAPZ is in die optiek dus geen verzekering. De meeste maatschappijen bieden op vandaag een rendement van +/- 0,50%. Niet spectaculair, maar dus nog steeds meer dan u op een spaarboekje kan verkrijgen. Bovendien wordt het écht interessant als je het fiscale voordeel onder de loep neemt…

VAPZ = Fiscaal meest interessante oplossing op de markt, voor zelfstandigen

Het feit dat u als zelfstandige slechts een heel beperkt wettelijk pensioen ontvangt, is voldoende bekend en maakt het op zich al heel interessant om zelf in te staan voor een extra pensioenopbouw. Maar wat het VAPZ zeker interessant en zelfs aantrekkelijk maakt voor een zelfstandige, is dat u er een enorm fiscaal voordeel door kan genieten.

 

In tegenstelling tot een gewoon pensioensparen of lange termijn sparen waar u een vast fiscaal voordeel van 30% geniet op de gestorte premie, mag u het bedrag van uw VAPZ volledig aftrekken in uw personenbelasting als beroepskost. Hier is het fiscaal voordeel dus uw marginale aanslagvoet, die al snel +/- 40% tot 50% bedraagt naargelang uw inkomen. Daarenboven, doordat u het VAPZ spaarbedrag volledig mag aftrekken, dient u op dat bedrag geen sociale bijdragen te betalen (die +/- 20% bedragen).

 

Zo doet u een gecombineerd totaal sociaal & fiscaal voordeel van +/- 60% tot 70%. Wanneer u bijvoorbeeld als starter jaarlijks € 1.000 in een VAPZ contract stort en belast wordt tegen 40%, dan bespaart u 40% belastingen op dat bedrag en +/- 20% sociale bijdragen. U kan dus € 1.000 sparen voor een reële kost van € 400. Dat is alsof u een bank zou binnenstappen en aan het loket zou vragen om € 1.000 op uw rekening te storten, terwijl u maar € 400 afgeeft aan de loketbediende.

 

Op vandaag is een VAPZ contract hierdoor bij uitstek de fiscaal meest interessante oplossing op de markt!

VAPZ: Voor wie, hoelang en hoeveel?

Een VAPZ kan worden afgesloten door elke zelfstandige in hoofd- of bijberoep en dient te lopen tot uw 65e verjaardag om ten volle van de fiscale gunstmaatregelen te kunnen genieten.

 

Naast het hogere fiscale voordeel ten opzichte van een pensioensparen, ligt ook het maximum toegelaten bedrag dat u jaarlijks mag sparen een stuk hoger. Bij een pensioensparen ligt dit vast op maximum € 990 per jaar (2021), terwijl dit in een VAPZ een percentage van uw inkomen bedraagt. U mag namelijk 8,17% van uw bruto jaarinkomen storten in een VAPZ contract, met als absoluut maximumbedrag € 3.447,62 (2022).

VAPZ: Eindtaxatie?

Ook de eindtaxatie, eens u het contract beëindigt en het kapitaal opneemt, is interessant. De eindbelasting verloopt volgens het stelsel van de fictieve rente. De leeftijd waarop u het kapitaal opvraagt, bepaalt de hoogte van de fictieve rente en hoe lang u de rente moet aangeven. De fictieve rente schommelt tussen 3,5% (leeftijd 60 jaar) en 5% (leeftijd 65 jaar) en de termijn van aangifte bedraagt 13 jaar (leeftijd tot 64 jaar) of 10 jaar (leeftijd 65 jaar en ouder).

 

Deze fictieve rente wordt dan volgens het marginale tarief belast (+/- 30% op pensioeninkomen).

CONCLUSIE: VAPZ is een must voor elke zelfstandige

Als zelfstandige weet u dat het meer dan noodzakelijk is om zelf te voorzien in uw pensioenopbouw, gezien het wettelijke pensioen voor zelfstandigen heel laag ligt. Bovendien beloont de staat u voor uw eigen pensioenopbouw, dit met het grootste fiscale voordeel op de markt van de spaarcontracten.

 

Het maximum bedrag dat u mag sparen ligt een pak hoger dan bij andere pensioencontracten, en doordat u het bedrag integraal mag aftrekken van uw beroepsinkomen doet u een totaal fiscaal voordeel van 60% à 70%, zoals hierboven uiteengezet. Dat is op vandaag het hoogst mogelijke fiscale voordeel dat u kan realiseren via spaarcontracten.

 

Bovendien is het ook een veilige vorm van sparen, want de wet schrijft nog steeds een rendementsgarantie (minimum 0%) en kapitaalsgarantie voor bij dergelijke contracten. U kan dus geen enkele euro die u in dergelijk contract stort, verliezen.

 

Het is duidelijk: als zelfstandige is een VAPZ dus eigenlijk één van de eerste contracten die u moet afsluiten.

Welk bedrag kan je verzekeren?

Het maximumbedrag dat je in een Gewaarborgd Inkomen Verzekering kan afdekken, wordt bepaald door jouw huidige loon. Het idee van dergelijke verzekering is dat je het verschil tussen het bedrag dat je bij arbeidsongeschiktheid ontvangt via de mutualiteit, ten opzichte van jouw werkelijke loon, kan gaan verzekeren. Echter zal je nooit meer kunnen verzekeren, anders zou het te interessant worden om arbeidsongeschikt te zijn.

 

Met een sterk vereenvoudigd voorbeeld: stel dat je op vandaag een maandloon van € 3.000 hebt en je ontvangt bij arbeidsongeschiktheid € 1.000 via de mutualiteit, dan zal je via een Gewaarborgd Inkomen Verzekering dus nog maximum € 2.000 per maand, of € 24.000 per jaar kunnen verzekeren. Niet meer.

 

Welk bedrag kan je verzekeren?

Het maximumbedrag dat je in een Gewaarborgd Inkomen Verzekering kan afdekken, wordt bepaald door jouw huidige loon. Het idee van dergelijke verzekering is dat je het verschil tussen het bedrag dat je bij arbeidsongeschiktheid ontvangt via de mutualiteit, ten opzichte van jouw werkelijke loon, kan gaan verzekeren. Echter zal je nooit meer kunnen verzekeren, anders zou het te interessant worden om arbeidsongeschikt te zijn.

 

Met een sterk vereenvoudigd voorbeeld: stel dat je op vandaag een maandloon van € 3.000 hebt en je ontvangt bij arbeidsongeschiktheid € 1.000 via de mutualiteit, dan zal je via een Gewaarborgd Inkomen Verzekering dus nog maximum € 2.000 per maand, of € 24.000 per jaar kunnen verzekeren. Niet meer.

 
Sur Punt

Waar beginnen?
Gewoon hier.